PROGRAM

FOR

DET 11. NORSKE RØNTGENSEMINAR

11 – 13 SEPTEMBER 2000

RADISSON SAS CALEDONIEN HOTEL

KRISTIANSAND

Mandag 11. september

Kl 1100          REGISTRERING

Kl 1200           LUNCH

Kl 1300           ÅPNING

Kl 1310           Professor Karl Petter Lillerud, Universitetet i Oslo (invitert fordragsholder)

”Nye muligheter ved kombinasjon av pulver og enkrystall røntgen-diffraksjon”

Kl 1355           Andreas Grimstvedt, NGU (Norges Geologiske Undersøkelse)

”Kvantifisering med XRD basert på Partial Least Square Regression (PLS)”

Kl 1440           Kaffe

Kl 1510           Arne Eriksson, Analys-Konsult AB, Sverige

Nyheter inom Røntgendiffraktion

Kl 1540           Dr. Francois Girod, ARL (Applied Research Laboratories SA), Switzerland

“The new ARL-ScintagX’tra diffractometer: an effective solution for multiple application”

Kl 1625           Slutt (End)

Kl 1715           Avreise med buss fra hotellets hovedinngang til Stesdalsbanen og Løa.

(Departure with bus from hotel main entrance to Setesdalsbanen)

 

Tirsdag 12. september

Kl 0900           Anna Widdowson, Philips Analytical, England

”Quantification with XRD”

Kl 0945           Lorentz Petter Lossius, Hydro Aluminium Teknologisenter, Årdal

”XRF og XRD kombinert for element og faseanalyse av foring i Al elektrolyseceller (SPL)”

Kl 1005           Kaffe

Kl 1035           Patrick Hurley (invitert fordragsholder), England

”NiFeCo – a single programme for the analysis of steels, nickel and cobalt based alloys”

Kl 1120           Didier Bonvin, ARL (Applied Research Laboratories SA), Switzerland

”X-ray instruments at the turn of the century: new developments to satisfy a larger variety of applications”

Kl 1205           Torkild Eivindson, Elkem ASA Research

”Problemer med bruk av pressede pulver prøver ved XRF-analyse av Ferrolegeringer”

Kl 1225           Lunch

Kl 1330           Brian J. Price (invitert foredragsholder), England

”XRF as a quality control tool for the environment”

Kl 1415           Michel Davidts, SOCACHIM, Belgium<

”Fused beads for better analytical results”

Kl 1500           Kaffe

Kl 1530           Ranier Scramm, Spectro Analytical Instruments, Germany

”The analysis of Ferroalloys and Slags using polarized energy dispercive XRF”

Kl 1600           Torfinn Fongen, Holger Teknologi as

”Autolab – autoamisert prøvepreparering og analyse i smelteverk”

Kl 1630           Hans Gunnar Wiberg, Kemira Kemi AB, Sverige

”Semikvantitativa XRF analyser hos Kemira Kemi”

Kl 1700           Geir Legreid, IFE (Institutt for Energiteknikk), Halden

”Analyse av radioaktive filter med ED_XRF”

Kl 1720           Slutt (End)

Kl 1930           Festmiddag (Banquet)

 

Onsdag 13. september

Kl 0900           Armand Jonkers, Philps Analytical, Holland

”Taking analysis accuracy  one step further (with less user interaction)”

Kl 0945           Helmuth Pitsch, Retsch GmbH<, Germany

”Sample preparation of solid materials for x-ray analysis”

Kl 1030           Kaffe

Kl 1100           Michell Davidts, SOCACHIM, Belgium

”New instruments: Phoenix Fusion Machine”


Kl 1115           Lars Liden, Bruker, Sverige

”XRF analyser den enkla vägen”

Kl 1200           Avslutning (Closing)

Kl 1210           Lunch